Privacy Policy

Postanowienia ogólne

Na niniejszej stronie znajdziesz informacje o tym, jak i dlaczego przetwarzamy dane o

użytkownikach, którzy odwiedzają naszą stronę www.dermation.com, robią na niej zakupy

oraz zapisują się do newslettera. Mamy nadzieję, że nie zanudzisz się w trakcie czytania i

dotrzesz do końca bez ziewania.

Administratorem danych osobowych jest Pharma Organic Series Sp. Z O.O. z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Płomyka 9A, zwana dalej „Administratorem”.

„Użytkownikiem” naszego serwisu jesteś Ty i każda osoba przebywająca i korzystająca z

naszego serwisu www.dermation.com, zwanego dalej „Stroną”.

Zgodnie z wytycznymi RODO dane Użytkowników przetwarzane na naszej Stronie są

zabezpieczone oraz nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane

osobom czy podmiotom trzecim.

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności np. w

przypadku rozwoju naszej Strony czy technologii internetowej, lub zmiany w ogólnie

obowiązującym prawie.

W przypadku pytań i wątpliwości co do polityki prywatności lub ogólnych zasad

funkcjonowania Strony prosimy pisać na adres: office@shbeauty.pl

Dane osobowe

Celem zbierania danych jest oferowania usług/produktów. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi lub umowy, w tym założenie konta w

sklepie na Stronie, wystawienie faktury i dopełnienie innych obowiązków wynikających z

przepisów prawnych, wysyłka zakupionych produktów, w celu przeprowadzenia procesów

reklamacyjnych, dodawanie komentarzy na Stronie, zapis do newslettera.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, korzystamy z technologii Cookies, czyli

w przeglądarce Użytkownika zapisywane są „ciasteczka”, które pozwalają na rozpoznanie

powracającego użytkownika i ułatwienie mu korzystanie ze Strony np. automatyczne

wypełnienie loginu lub nie wyświetlanie Użytkownikowi okienka z zapisem do newslettera

jeśli już się zapisał.

Cookies służą także do zbierania danych statystycznych w celach analitycznych,

pomagają zrozumieć jak poruszasz się po naszej Stronie, co pozwala na lepsze

dostosowanie jej do Twoich preferencji. Dane te nie naruszają prywatności żadnego zużytkowników i są chronione przed dostępem osób trzecich. Więcej informacji na temat

plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

W przypadku przetwarzania danych na profilach społecznościowych dane Użytkownika

zostaną wykorzystane do komunikacji z nim lub do kierowania treści marketingowych w

oparciu o uzasadniony interes Administratora, również w celu zarządzania reklamami na

Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

W celu realizacji umów korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, jak np. firmy

kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmę umożliwiającą

wysyłkę newsletterów, firmę oferującą usługi księgowe, firmę umożliwiającą kontakt

elektroniczny, podmioty świadczące usługi IT oraz marketing. Podmioty, którym

powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich

środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy

prawa, w szczególności przez RODO.

Zarządzanie danymi osobowymi

Administrator przechowuje dane Użytkownika przez okres realizacji umowy, czas

niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do momentu

zgłoszenia rezygnacji Użytkownika z usług Administratora. Dane Cookies zbierane są do

momentu, gdy Użytkownik sam usunie je ze swojej przeglądarki.

Pamiętaj, że jako Użytkownik masz prawo do dostępu do przetwarzanych przez nas

Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody

na przetwarzanie danych osobowych o ile taka zgoda została nam udzielona, czego

możesz dokonać w formie mailowej na adres: office@shbeauty.pl

Masz prawo wniesienia skargi do UODO, w przypadku uznania, że Twoje dane osobowe

są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, w szczególności niezgodnie z Ogólnym

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Scroll to Top